Rurouni Kenshin Part I: Origins Watch Full Online

  Free Download Rurouni Kenshin Part I: Origins 720p 6,6 Mb/s
  HD - Rurouni Kenshin Part I: Origins HD 4,1 Mb/s
  Rurouni Kenshin Part I: Origins Full Full HD 7,9 Mb/s
Rurouni Kenshin Part I: Origins
7.6
527 users

watch Rurouni Kenshin Part I: Origins 2012 Previously Play Movies & TV Apps on Play Former legendary assassin Kenshin Himura has now become a wandering samurai. Offering aid & protecting those in need as atonement for his past deeds. During this time Kenshin Himura comes across and aides Kaoru Kamiya (Emi Takei). Her father opened the Kamiya Kasshin-ryu, a kendo school located in Tokyo and Kaoru is now an instructor there. Kaoru then invites Kenshin to stay at her dojo. Their relationship develops further, but Kenshin is still haunted by his violent past...

Title:Rurouni Kenshin Part I: Origins
Release:Aug 25, 2012
Runtime:2h 14m
Genre:Adventure, Action, Drama, History
Stars:Takeru Satoh, Emi Takei, Koji Kikkawa, Yu Aoi, Munetaka Aoki, Go Ayano, Genki Sudo, Taketo Tanaka, Eiji Okuda, Yosuke Eguchi, Teruyuki Kagawa, Kaoru Hirata, Mei Nagano, Yusuke Hirayama, Motoki Fukami, Daisuke Honda, Kotaro Okamoto, Toshihiro Yashiba, Atsuko Anami, Motoki Ochiai

New Movie Rurouni Kenshin Part I: Origins 4K Blu-Ray Trailer

12,633 Users Online